top of page

Kokapstrādes ražošanas apmācības metožu pilnveidošana prakšu vadītājiem

erasmus.jpg

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas PamatdarbībasNr. 1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora Mobilitātes projekta Nr. 2014-1-LV01-KA102-000038 „Kokapstrādes ražošanas apmācības metožu pilnveidošana prakšu vadītājiem”, otrā aktivitāte īstenota laika posmā no11.01.2015.- 24.01.2015. Šrūsberijas (Shrewsbury) pilsētā Apvienotajā karalistē.

Projekta mērķis:

  • Uzlabot profesionālās izglītības prakšu vadītāju/personāldaļas speciālistu profesionālās un pedagogoģiskās iemaņas veicot darba vērošanu Apvienotās Karalistes kokapstrādes, mēbeļu restaurācijas un kokmateriālu tirdzniecības uzņēmumos.

  • Uzlabot uzņēmuma darbinieku – kokapstrādes ražošanas apmācības prakšu vadītāju angļu valodas zināšanas profesionālajā kokmateriālu ražošanas un tirdzniecības terminoloģijā. Iegūt jaunu pieredzi saistībā ar starptautisko apmaiņas studentu profesionālo mobilitāšu organizāciju kokapstrādē.

Mobilitātes programmas ietvaros tika apmeklēti vairāki Apvienotās Karalistes Šrūsberijas reģiona kokapstrādes un kokmateriālu tirdzniecības uzņēmumi. Kā interesantākos var minēt – “Border Hardwood” un “RK Timber”. Aktivitātes laikā, papildus pieredzes apmaiņai par kokapstrādes ražošanas procesu plānošanu, ražošanas orgaizāciju un procesu tehnisko nodrošinājumu, tika iegūtas jaunas zināšanas kokapstrādei specifiskās angļu valodas lietošanā.

Aktivitātes dalībnieki - SIA “Mars” prakšu vadītāji saņēma sertifikātus, kas apliecina jauniegūtās zināšanas un prasmes par „Kokapstrādes ražošanas metožu pilnveidošanu apmacības prakšu vadītājiem”. Mobilitātes ietvaros iegūti jauni, vērtīgi kontakti turpmākai sadarbībai un pieredzes apmaiņai ne tikai Erasmus +, bet arī citos ES projektos.

bottom of page