top of page

Kokapstrādes ražošanas apmācības metožu pilnveidošana prakšu vadītājiem

erasmus.jpg

Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora Mobilitātes projekta Nr. 2014-1-LV01-KA102-000038 „Kokapstrādes ražošanas apmācības metožu pilnveidošana prakšu vadītājiem”,  pirmā aktivitāte īstenota laikaposmā no 30.10.2014.-08.11.2014. Portugālē.

Projekta mērķis:

  • Uzlabot profesionālās izglītības prakšu vadītāju/personāldaļas speciālistu profesionālās un pedagogoģiskās iemaņas veicot darba vērošanu dažādos Portugāles kokapstrādes, mēbeļu ražošanas, mēbeļu restaurācijas un koka māju ražošanas uzņēmumos.

  • Iegūt zināšanas par inovatīvām darba metodēm un to pielietošanu Portugāles kokapstrādes uzņēmumu ikdienas darba procesā.

  • Uzlabot uzņēmuma darbinieku – kokapstrādes ražošanas apmācības prakšu vadītāju zināšanas veicot pieredzes apmaiņu ar dažāda lieluma (nelielas galdniecības/ģimenes uzņēmumi, nelieli/vidēji segmentorientēti koka logu un/vai durvju ražošanas uzņēmumi, lielas mēbeļu ražošanas rūpnīcas ar konveijerveida darba ražošanas procesu organizāciju) Portugāles kokapstrādes uzņēmumu ražošanas procesu vadītājiem.

Mobilitātes „Kokapstrādes ražošanas apmācības metožu pilnveidošana prakšu vadītājiem” ietvaros laikaposmā no 30.10.2014.-08.11.2014. tika iegūts daudz jaunu zināšanu un prasmju, kas ir ne tikai ļoti vērtīgs ieguldījums SIA “Mars” konkurentspējas uzlabošanā un kokapstrādes metožu pilnveidošanā, bet arī būtiski uzlaboja prakšu vadītāju pieredzi un zināšanas par kokapstrādes ražošanas metožu organizāciju Portugālē, kā vienā no Eiropas Savienības valstīm.

Aktivitātes programmas ietvaros tika apmeklēti 8 dažāda lieluma kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un koka mēbeļu restaurācijas uzņēmumu. Kā interesantākos piemērus var minēt – “CACIO Sublime Furniture” www.moveiscacio.com, “Espaços Miranda” - www.espacosmiranda.com, “Moveis Henrique” www.moveishenrique.com, “Perfilago”  perfilago.pt,  Pedras & Sousa - Carpintaria e Móveis, Lda. Aktivitātes laikā, papildus pieredzes apmaiņai par kokapstrādes ražošanas procesu plānošanu, ražošanas orgaizāciju un procesu tehnisko nodrošinājumu, tika iegūtas jaunas zināšanas un prasmes par starptautiskās sadarbības organizāciju, starptautisko studentu/praktikantu uzņemšanu, starptautisko studentu prakses, sadzīves apstākļu un kultūras programmas organizāciju. Aktivitātes kultūras programmas ietvaros aktivitātes dalībnieki apmeklēja – Bragu, Bom Jesus, Guimarães, Viana do Castelo un Porto pilsētas.

Aktivitātes dalībnieki - SIA “Mars” prakšu vadītāji saņēma sertifikātus, kas apliecina jauniegūtās zināšanas un prasmes par „Kokapstrādes ražošanas metožu pilnveidošanu apmacības prakšu vadītājiem”. Mobilitātes ietvaros iegūti jauni, vērtīgi kontakti turpmākai sadarbībai un pieredzes apmaiņai ne tikai Erasmus +, bet arī citos ES projektos.

bottom of page