top of page

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA „Mars” kokapstrādes ražotnē

45814972_2022477437837946_44204967990814
eiropa kpfi(1).jpg

Projekta nosaukums: „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA „Mars” kokapstrādes ražotnē”

Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana uzņēmumā SIA „Mars”, nomainot esošo ražošanas tehnoloģisko iekārtu ar jaunu energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu.

Projekta īstenošanas laiks: Projekts tiks īstenots laikā līdz 2013.gada 30.aprīlim.

Projekta rezultātā sasniedzamie rādītāji: Projekta rezultātā tiks sasniegts CO2 emisijas samazinājums – 37,1989 (t CO2/gadā) un projekta efektivitātes rādītājs, kurš raksturo CO2 emisijas samazinājumu attiecībā pret KPFI finansējumu projekta ietvaros – 0,61 (kgCO2/LVL gadā).

SIA „Mars”  ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu 6 mēnešu laikā ir īstenojis projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA „Mars” kokapstrādes ražotnē”.

Īstenojot projektu ir sasniegti plānotie mērķi un rezultātu rādītāji:

Projekta rezultātā ir sasniegts CO2 emisijas samazinājums – 37,1989 (t CO2/gadā) un projekta efektivitātes rādītājs, kurš raksturo CO2 emisijas samazinājumu attiecībā pret KPFI finansējumu projekta ietvaros – 0,61 (kgCO2/LVL gadā).

 

Projekta finansējuma avoti: 65% no attiecināmajām izmaksām ir KPFI finansējums un 35% projekta iesniedzēja līdzfinansējums.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

bottom of page